U wordt nu automatisch door gestuurd naar de nieuwe website van AH Woon

Home

Wie is Woon?

Wat doet Woon?

Vrijwilligers gezocht

Werkgebied

 

          


Oproep om actief te worden in de nieuwe structuur van AH Woon.

Huuralarm: Houd huren betaalbaar en trek de woningmarkt uit het slop


Lidmaatschap Woon 

Brochure Woon  

Nieuws uit de regio  

Liinks 

Archief Woon 

WOON is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond, die op landelijk niveau de belangen van huurders behartigt bij het ministerie van VROM en
de overkoepelende organisatie van sociale verhuurders(Aedes)

 

 Woonbondstelling van de maand


Creative Web DesignMeest gestelde vragen

Laatste Nieuws:

Beste mensen,

De Nederlandse Woonbond gaat een grootscheepse campagne voeren tegen het huurbeleid van kabinet Rutte 2. De aangekondigde maatregelen zijn desastreus voor huurders en leiden tot het failliet van de sociale huursector. Bij deze roep ik u op om mee te doen aan onze actie ‘Huuralarm’.

 In het kader van de actie ‘Huuralarm’ lanceren we allereerst een petitie die we aan willen bieden aan politiek Den Haag en ook bereiden we acties voor op en rond het Binnenhof. Lokaal zijn al diverse lidorganisaties in actie gekomen, maar het is onze bedoeling dat al onze lidorganisaties verzet aantekenen. Daarnaast  zoeken we ondersteuning bij verhuurders, de bouw en bij toeleveringsbedrijven.

 De verhuurdersheffing die het Rijk in het regeerakkoord aankondigt, bedraagt in 2017 maar liefst 2 miljard euro per jaar. Dat is ongeveer 900 euro per huurwoning. Het begint in 2013 met een heffing van 50 miljoen, maar dat bedrag loopt dus snel op. Feitelijk is het een verkapte huurbelasting die geheel op het bordje van huurders komt. Het zal u door gigantische huurverhogingen honderden euro’s per jaar kosten. En doordat die extra huurinkomsten linea recta naar het Rijk gaan, houden verhuurders totaal geen geld over voor nieuwbouw, renovatie, energiebesparing of wijkaanpak.

 

Wilt u meer informatie over het regeerakkoord, ga dan naar www.woonbond.nl. Wilt u meedoen met onze actie, teken dan de petitie http://huuralarm.petities.nl. Na ondertekening (met naam / emailadres) krijgt u een mail met bevestigingslink. Klikt u op die link, dan verschijnt er een bevestigingsscherm waarin u kunt laten weten wat uw functie is, namens wie u spreekt en hoeveel huurders u vertegenwoordigt (bijvoorbeeld: voorzitter huurdersvereniging X, vertegenwoordigt 50.000 huurders).  In de lijst met prominente ondertek enaars willen we (vooral) lidorganisaties vermelden.


Rekenend op uw steun, teken ik,

 Met vriendelijke groet,

namens de Nederlandse Woonbond,

 Ronald Paping,directeur

 P.S. In het bevestigingsscherm kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden van de voortgang van de petitie ‘Huuralarm’.

 

 

 

Adresgegevens Woon:

Antwoordnummer 10

9300Ax Roden

0516 422469

                 E-mail